ETKİNLİK TAKVİMİ
<<
<Temmuz 2018>
>>
PSÇPCCP
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
MERKEZ MÜDÜRÜ

 

 
Adı Soyadı: Hava SELÇUK
Doğum Tarihi: 15.11.1972
Ünvanı : Prof. Dr.
Öğrenim Durumu:
Derece
Bölüm/Program
Üniversite
Yıl
Lisans
Tarih
Erciyes Üniversitesi
1993
Y. Lisans
Tarih
Erciyes Üniversitesi
1996
Doktora
Tarih
Erciyes Üniversitesi
2002
 
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:
 • Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda hizmeti geçen komutan ve ilim adamları (1280-1380), Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Türk Tarihi ABD, Temmuz, 1996.
Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı:
 • Rumeli'de Osmanlı İskan Siyaseti (1299-1481), Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Türk Tarihi ABD, Nisan, 2002.
Görevler:
Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl
Arş. Gör.
Erciyes Üniversitesi Tarih Bölümü
1994-2002
Yardımcı Doçent
Erciyes Üniversitesi Tarih Bölümü
2002-2010
Doçent
Erciyes Üniversitesi Tarih Bölümü
2010-2015
Profesör
Erciyes Üniversitesi Tarih Bölümü
2015-
 
 
 
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :
 • Kaya, Ülkü, “60 Numaralı Sivas Şer’iyyeSicili (H. 1312/1314, M.1895-1897) Transkripsiyon ve Değerlendirme, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 2004.
 • Selvitop, Ayten, “H.1288 (M.1871), H. 1306 (M.1888) Sivas VilayetSalnamelerininGünümüzHarflerineÇevrilmesiveDeğerlendirilmesi, Transkripsiyon ve Değerlendirme, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi , Kayseri 2004.
 • Çoban, Faruk, H. 1288 (M. 1871) ve H.1317 (M.1899)Tarihli Kastamonu Vilayeti Salnamelerinin Transkripsiyon ve Değerlendirmesi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 2006.
 • Ay Kurumlar, Zaliha, 169/1 Numaralı Kastamonu Şer’iyye Sicili (H. 1210-1211/ M. 1795-1796) Transkripsiyon ve Değerlendirme, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 2006.
 • Uçan, Yunus Emre, 46 Numaralı Develi Şer’iyye Sicili (H. 1332/M.1914- H. 1342/ M. 1924) Transkripsiyon ve Değerlendirme. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 2006.
 • Altuncuoğlu, Neslihan, Modern Kayseri’nin Mimarlarından Vali Muammer Bey (1874-1928), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 2007.
 • Çetinkaya, Selma, 1915-1923 Yılları Arasında Türkiye'de Ermeni Yetimleri Meselesi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Kayseri 2009.
 • Akgün, Ayla, 63/II Numaralı Kayseri Şer’iyye Sicili Transkripsiyon ve Değerlendirme Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Kayseri 2009
 • Demirci, Hikmet, Türk Kültüründe Bayram Anlayışı ve Türk Dünyasında Bayramlar, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Kayseri 2008.
 • Murat Karaköse, 57/ 1 numaralı Kayseri Şer’iyye sicili (H.1058- 1059/ M.1648- 1649) transkripsiyon ve değerlendirme, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Kayseri 2010
 • Serpil Çökük, 57/3 numaralı Kayseri Şer’iyye sicili (h.1058-1059/m.1648-1649 ) transkripsiyon ve DeğerlendirmeErciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Kayseri 2010.
 • Şenay Gergin Kalan, 100/1 numaralı Kayseri Şer’iyye Sicili (H. 1104/M. 1692) transkripsiyon ve Değerlendirmesi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Kayseri, 2010.
 • Aybüke Güzay, Türk devlet geleneğinde hediyeleşme,Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Kayseri 2014
 • Ahmet Taşkın, Kayseri Kurasındra Millet-i Ermeni Nüfus Defteri Transkripsiyon ve Değerlendirmesi,Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Kayseri2014.
 • Muhammet Muratdağı, 168 numaralı VidimŞer’iyesici ( H. 1228 – 1229 / M.1813 – 1814) Transhripsiyon ve Değerlendirme,Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Kayseri, 2015
Yönetilen DoktoraTezi
 • Altuncuoğlu, Neslihan, Türk Kadının Sosyo-Ekonomik Ve Kültürel Hayata Katılımı (Kayseri Örneği:1923–1950),Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Kayseri 2012.
Projelerde Yaptığı Görevler:
Proje Türü
Proje kodu
Görevi
Proje Adı
Durum
Başlama ve bitiş tarihi
ULUSAL
TÜBİTAK-SOBAG
109K382
Araştırmacı
Sıraç Alevileri (Çekerek-Zile)
Tamamlandı
15.04.2010/
15.04.2012
İdari Görevler:
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
Ödüller:
Yayın Teşvik Ödülü (TÜBİTAK), 2012.
 
 
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:
Akademik Yıl
Dönem
Dersin Adı
Haftalık Saati
Öğrenci Sayısı
Teorik
Uygulama
2013-2014
Bahar
TAR 222 Türk Kültür Tarihi II
2
 
200
TAR 206 İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi II
2
 
200
TAR 244 Balkanlarda İskân Politikası
2
 
80
TAR 514 Türk Dünyası Medeniyetleri Tarihi II
3
 
6
TAR 608 Beylikler Devri Türk Tarihi II
3
 
4
TAR 802 Uzmanlık Alan Dersi
4
 
 
TAR 804 Tez Çalışması
 
4
 
TAR 904 Tez Çalışması
 
4
 
TAR 902 Uzmanlık Alan Dersi
4
 
 
2014-2015
Güz
TAR 206 İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi I
2
 
200
TAR 221 Türk Kültür Tarihi I
2
 
200
TAR 513 Türk Dünyası Medeniyetleri Tarihi I
3
 
6
TAR 519 Balkanlarda Türk İskânı I
3
 
6
TAR 607 Beylikler Devri Türk Tarihi I
3
 
4
TAR 801 Uzmanlık Alan Dersi
4
 
 
TAR 803 Tez Çalışması
 
4
 
TAR 903 Tez Çalışması
 
4
 
TAR 901 Uzmanlık Alan Dersi
4
 
 
ESERLER
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
 • Selçuk H., "TheJelali Abaza Hasan RebellionandItsReflections on Kayseri", TurkishStudies, no.4, pp.664-686 , 2008
 • Selçuk H., "Osmanlı Devletinde Merkez-Taşra İlişkisi Bağlamında Avarız, Nüzul ve Sürsat Vergileri (Şer’iyye Sicillerine Göre XVII. Yüzyılda Kayseri Sancağı)", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.159-202, 2008
 • Selçuk H., "1651 Yılında Kayseri Kalesinin Kuşatılması ve KürdMehmed Ağa", SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, pp.33-40, 2008
 • Selçuk H., "XVII. Yüzyılda Kayseri Ve Çevresinde Türkmen Oymakları", Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, no.173, pp.41-62, 2008
 • Selçuk H., "XVII. Yüzyılda Osmanlı Ordusuna Kayseri’den Lojistik Destek", Türk Dünyası Araştırmaları, ss.159-174 , 2007
 • Selçuk H., "Şer’iyye Sicillerine Göre Kayseri’de İhtida Eden Kadınlar ve Bunların Sosyal Statüleri (1650-1750)", WOMAN 2000, vol.6, pp.71-94 , 2005
 • Selçuk H., "TheView of OttomanStateAbout Alevi CommunityIn 20th Century (Ordu Sample)", TürkKültürü ve Hacı Bektaş Veli-Araştırma Dergisi. pp.71-90, 2011.
 • Selçuk H., "Palangadan Kasabaya Arçar (Şeriyye Sicilleri Ve Temettuat Defterine Göre)",  Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2013/1, no.34, ss.63-87, 2014.
 • Selçuk H., "Savaş Esirlerinin Din Değiştirmesi (Nemçeli Esirler Örneği)", TurkishStudies, Vol.9, pp.1005-1013, 2014 .
 • Selçuk H., "Şer’iyye Sicillerine Göre Vidin, Silistre ve Sofya’da İhtida Hareketleri (XVII. ve XIX. Yüzyıl)", JASSS, Vol.25, pp.51-61, 2014.
 • Selçuk H., "Niğde’de İlk Nüfus Sayımı (23 Şevval 1246/6 Nisan 1831)", TheJournal of AcademicSocialScienceStudies, Vol.6, pp.1263-1294, 2013
 • Selçuk H., "Ziştovi ve Yaş Antlaşması Arasında Tuna Kıyısında Bir Osmanlı Kenti: Silistre (1791–1793", TurkishStudies, Vol.8, pp.645-674, 2013
 • Selçuk H., "Vidin’de Toplumsal Hayat: 13 Numaralı Şer’iyye Siciline Göre (1698-1699)", Karadeniz, pp.27-46, 2012 .
 • Selçuk H., "TheApplıcation of JizyaTaxIntoTheSanjak of Kayseri andJizyaBeratiDatedToTheYear 1699 ", HistoryStudies, Vol.2, pp.85-99, 2010
     B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
 • Selçuk H., "Osmanlı Devleti’nde XV. ve XVII. Yüzyıllarda Konar-Göçer Aşiretlerin Sosyal ve İktisadi Hayatları", ICANAS 38, Türkiye, 10-15 Eylül, vol.6, pp.2699-2706.
 • Selçuk H., "Selçuklularda Kadınların "Hatun" ve "Paşa" Unvanının Kullanması", I: Uluslararası Selçuklu Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, vol.2,, no. TTK, Ankara 2014, pp.463.
 • Selçuk H., "Mürûr u Ubûr Edenlerin Gözüyle Hacıbektaş: Seyahatnameler, Salnameler ve Şer’iyye Sicillerine Göre Hacıbektaş’ın Tarihi", Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri, Nevşehir, Türkiye, 1-4 Kasım 2012, vol.4, pp.33-52.
 
 1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
 
 • Selçuk H.,Şer’iyye Sicillerine Göre Kayseri Sancağı ve Girit Seferine Katkısı(1645-1669), Erciyes Üniversitesi,Kayseri, 2008.
 • Selçuk H., "Kayseri ve Çevresinde Bulunan Türkmen Oymaklarının Yerleşik Halkla Münasebetleri", Osmanlı’dan Cumhuriyete Yörükler ve Türkmenler, Hayati Beşirli-İbrahim Erdal, (eds.), Phoenix Yayınları, Ankara, ss.27-69-, 2008
 • Selçuk H., "Rumeli'ye Yapılan İskânlar Neticesinde Kurulan Yeni Yerleşim Birimleri (1432-1481)", Türkler, Hasan Celal Güzel (ed.), Yeni Türkiye, ss.177-186-, 2002.
 • Selçuk H., "Kadına Uygulanan Şiddetin Osmanlı Mahkeme Tutanaklarına Yansımaları", Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi (KARAFED), cilt.1, ss.109-126, 2013 
 • Selçuk H., "Türk Kültüründe Kale(Kale Anahtarından Temsili Şehir Anahtarına Uzanan Bir Gelenek Üzerine)", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Prof. Dr. Kemal Göde Armağan Sayısı, cilt.-, no.-, ss.293-314, 2013.
 • Selçuk H., "Türklerde Hediyeleşme Geleneği Ve Bu Bağlamda Osmanli Devleti- Türkistan Hanliklari Münasebetleri", Prof.Dr. Mustafa KESKİN Armağanı, Türk Tarihi ve Kültürü Araştırmaları, Prof.Dr. Remzi Kılıç (ed.), İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, ss.889-916-, 2014
 • Selçuk H.,Türk Tarihinde Kadın ve Savaş. Çizgi Kitabevi, Konya, 2014 
 • Selçuk H., "Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda Uyguladığı İskân Siyaseti(1432-1481)", Türk Tarihinde Balkanlar,İskefiyeli Z., Çelik B., Yazıcı S., (eds), Sakarya Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, Sakarya, ss.335-353-, 2013
 • Selçuk H.,Tuna Boyunda Bir Osmanlı Kenti Vidin, XIX. Yüzyıl, Çizgi Kitabevi, Konya, 2013 
 • Selçuk H., "Göktürklerden Osmanlılara Türklerde Hükümdar Ailesine Mensup Kadınların Kullandıkları Bazı Unvanlar", Prof.Dr. Enver Konukçu Armağanı, Berikan Yayınevi, Ankara, ss.129-140-, 2012
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
 • Selçuk H., "Bir İskân Metodu Olarak Rumeli’de Sürgünler", Polis Dergisi, ss.166-170 , 2004
 • Selçuk H., "Tapu Tahrir ve Maliyeden Müdevver Defterlere Göre Rumeli’de İhtida Hareketleri ", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.89-104, 2002
 • Selçuk H., "Şer’iyye Sicillerine Göre Kayseri’de İhtida Hareketleri (1645-1665)", Dini Araştırmalar, ss.165-176 , 2002
 • Selçuk H., "İbn-iHallikan'InVefayatü'L-Ayan Adlı Eserindeki Selçuklu Devlet Ve İlim Adamları", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.105-114, 1999.
 • Selçuk H., "Balkanlar ve Kafkaslardan Kayseri’ye Gelenler", Türk Yurdu, cilt.31, ss.247-254, 2011.
 • Selçuk H., "Aziz Altı--"Kayseri’de Tehcir, İhtida ve İskan"", Yeni Türkiye, cilt.4, ss.2949-2956, 2014
     E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
 • Selçuk H., "Kaytam’da Bulunan Hacılar'a Ait Defterlerin Tanıtımı Ve Tarihî Kaynak Olarak Değerlendirilmesi", I. Hacılar Sempozyumu , Kayseri, Türkiye, 11-13 Mayıs 2007, ss.581-594.
 • Selçuk H., "Salnamelerde Avanos(1873-1907)", Avanos Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 23-25 Ekim 2014, ss.395-408
 • Selçuk H., "XVIII. Yüzyılda Kayseri'nin İktisadi Tarihi(Şer’iyye Sicillerine Göre)", 3. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 24-25 Nisan 2014, ss.585-595
 • Selçuk H., "Niğde Livası Dahilinde Yahyalı Kazası(23 Şevval 1246/6 Nisan 1831 Tarihli Nüfus Defterine Göre)", I. Ulusal Yahyalı Sempozyumu Bildirileri, Kayseri, Türkiye, 20-21 Eylül 2012, cilt.II, ss.357-370
 • Selçuk H.-Kazım Kartal, "Osmanlı İdari Yapısında İncesu"", I. Ulusal İncesu Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 1-4 Ocak 2011, cilt.1, ss.117-128.
 • Selçuk H., "Kayseri Şer’iyye Sicillerinde Tomarza Köyü(1600–1700)", Birinci Tomarza Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 19-12 Haziran 2008, ss.423-4-26
      F. Diğer yayınlar:
 • Selçuk H., "Kamu Düzeni ve Hukuk", Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri ,Ülker Yayın Haber, cilt.3, ss.422-429, 2013
 • Selçuk H., "Sicill-i Osmanî Zeyli IV. ve VI. Ciltler", Diğer, ss.1-300, 2008
 
 
 
Adres : TUDAM Erciyes Üniversitesi Ersem Binası Melikgazi / Kayseri
Telefon : 03522076666,13100
Faks :
E-Posta : tudam@erciyes.edu.tr
Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı / Web Grubu