ETKİNLİK TAKVİMİ
<<
<Kasım 2020>
>>
PSÇPCCP
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
AMAÇ
TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI MERKEZİ  
  Erciyes Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi (TÜDAM) 19.01.1993 tarihinde Senato’nun oy birliği ile aldığı karar sonucunda kurulmuştur.
     Merkezin organları Müdür, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’ndan oluşmaktadır. Kuruluşundan itibaren Merkez müdürlüğüne Doç. Dr. Abdulkadir YUVALI getirilmiştir. 1997 yılında Profesör olduktan sonra da bu göreve devam etmiştir. 12.01.2000 tarihinde ise Yrd. Doç. Dr. Ayhan ÖZTÜRK merkez müdürlüğüne atanmıştır. 2002 yılında Doçent olduktan sonra da merkez müdürlüğü görevini sürdürmüştür.Prof.Dr.Harun GÜNGÖR kısa bir süreliğine merkez müdürlüğü görevini yürütmüştür.
     Merkezin Genel Kurulu, Müdürün başkanlığında müdür yardımcısıyla Erciyes Üniversitesi’ne bağlı Fakültelerin bölüm başkanları, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri, Üniversite Senatosu tarafından Üniversitenin profesörleri arasından üç yıl için seçilen üç üye ile Üniversite Rektörü’nce doğrudan seçilen üç öğretim üyesinden oluşturulmuştur. 
    Yönetim Kurulu, Müdür tarafından Genel Kurul üyeleri içinden gösterilen 10 aday arasından, Genel Kurulca 3 yıl için seçilen 5 üyeden oluşmuştur
 
FALİYET ALANLARI
    Erciyes Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi’nin amaç ve görevleri şunlardır:
a) Başta bağımsızlığına yeni kavuşmuş Türk Cumhuriyetleri olmak üzere Türk olduğuna inanan insanların yaşadığı her ülke ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında ortak bağ ve menfaatlerin ilmi zeminlerde araştırma ve değerlendirmelerini yapmak,
b) Türk Dünyası ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında, sağlam temellere dayalı dostluk ve işbirliğinin kurulmasına yardımcı olacak mahiyette çalışmalar ve etkinliklerde bulunmak,
c) Çeşitli bilim dallarında Türk Dünyası’nın ihtiyaç duyduğu yetişmiş elemanların temini için katkılarda bulunmak,
d) Türk Dünyası ile ilgili olarak; Azerbaycan, Batı Türkistan (Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan), Doğu Türkistan (Uygurlar), Kıbrıs Türkleri, Kafkas Cumhuriyetleri (Kumuk, Karaçay, Balkar, Nogay, Kundur, Meşhet, Avar), Ortadoğu Türkleri (Irak, Suriye, İran), Balkan Türkleri (Yugoslavya, Makedonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Moldavya), İdil-Ural ve Kırım Türkleri (Tatar, Başkurt, Çuvaş, Kırım Tatarları, Karaimler), Sibirya Türkleri (Yakutlar, Tuvalar, Hakas, Altay, Gorno Altay, Şorlar, Dolganlar) ve dünyadaki diğer Türk toplulukları adlarıyla kürsüler kurmak ve bu konularda araştırma grupları oluşturmak;, Adı geçen kürsülerle ilgili elemanlar yetiştirilmesi amacıyla “araştırmacı” kadrolar ihdas edilmesini sağlamak,
e) Türk Dünyası ile ilgili milli ve milletlerarası toplantılar yaparak, bu toplantılarda Türk Dünyası’nı birleştiren manevi, sosyal ve kültürel değerlerin incelenmesini, değerlendirilmesini ve Türk Dünyası’nın her türlü meselesine ilmi çözümler aranmasını sağlamak,
f) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Türk Dünyası arasındaki öğrenci mübadelesinde danışma merkezi görevini yapmak,
g) Yukarıda belirtilen amaçlarla ilgili her türlü yayın yapmak veya yaptırmak,
h) Türk Dünyası ile ilgili olarak daha önce yapılmış ve halen yapılmakta olan yayınların Erciyes Üniversitesi’ne akışını sağlayacak çalışmalarda bulunmak,
ı) Türk Dünyası ile ilgili faaliyetlerde bulunan diğer kuruluşlarla merkezin amacına uygun hususlarda işbirliği yapmak,
j) Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.
FİZİKSEL YAPI
                Merkezimizin kendine ait bir binası bulunmamaktadır.ERSEM binasının zemin katında Kayseri Yöresi ve Tarih Araştırmaları Merkeziyle birlikte bulunmaktadır.
 
Adres : TÜDAM Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Melikgazi / Kayseri
Telefon : 03522076666,13100
Faks : 03522076666
E-Posta : tudam@erciyes.edu.tr
Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı / Web Grubu